Aczkolwiek synonim

chociaż, choć, jakkolwiek, jednak, mimo że, skądinąd, wprawdzie

Przykład:

Chociaż w kraju wprowadzono różne restrykcje, nadal możemy wychodzić z domu, aczkolwiek tylko w pilnych sprawach.

Antonim: dlatego, jako że

Komentarze