Afirmacja życia synonim

dobry nastrój, nadzieja, optymizm, pogoda ducha, pozytywne nastawienie, radosne usposobienie, wiara w lepsze jutro

Przykład:

Antoni opowiadał się za afirmacją życia. Zaskakiwał wszystkich pogodą ducha.

Antonim: pesymizm

Komentarze