Albo synonim

lub, bądź, ewentualnie, alboż, czy, czy też

Przykład:

Będę dziś wieczorem czytał książkę albo oglądał film. Ewentualnie posłucham radia.

Komentarze