Analiza synonim

1. Jako komentarz 

interpretacja, komentowanie, komentarz, krytyka, objaśnienie, wyjaśnienie, wytłumaczenie, eksplikacja, opinia, zaopiniowanie, recenzja, ocena, ukazanie, wykazanie, uzasadnienie

Przykłady:

W mojej analizie przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego, nie mogłem powstrzymać się od wyrażenia opinii nas temat przyjętej ostatnio ustawy w sprawie przedsiębiorców. 

antonim: informacja

 

2. Jako podsumowanie działania

bilans, ewaluacja, podsumowanie, résumé, sprawozdanie, rozrachunek, przegląd, remanent

Przykłady:

Analiza sytuacji firmy polega na przeglądzie szans i zagrożeń na rynku oraz ewaluacji konkurencyjności produktu lub usługi. 

antonim: rozpoczęcie, wszczęcie

 

3. Jako badanie

dociekanie, kwerenda, obejrzenie, obserwacja, ogląd, próba, prace badawcze, rozważanie, zbadanie, test

Przykłady:

Analiza wojennych wierszy Baczyńskiego, skłoniła mnie do zbadania motywów apokaliptycznych w twórczości całego pokolenia Kolumbów. 

antonim: rezultat, wniosek

 

4. Jako intensywne myślenie

deliberacja, kontemplacja, namysł, namyślanie się, przemyślenie, roztrząsanie, rozważanie, przetrawianie, refleksja, rozmyślanie, rozpatrywanie, wywód, zastanawianie się

Przykłady:

Ciągła analiza dawnych wydarzeń odrywa nas od teraźniejszości i nie pozwala patrzeć w przyszłość. Zamiast w nieskończoność skupiać się na  roztrząsaniu tego, co minione, lepiej snuć plany i realizować cele.   

antonim: bezrefleksyjność, działanie

 

5. Jako tekst prasowy

adnotacja, aneks, artykuł, esej, felieton, informacja, komentarz, notatka, notka, uwaga, wiadomość, wstępniak, wzmianka

Przykłady:
W ostatnim wydaniu Dziennika kulturalnego ukazała się moja analiza poziomu czytelnictwa w Polsce. To krótki komentarz do opublikowanego ostatnio raportu Biblioteki Narodowej. 

Komentarze