Argument synonim

dowód, fakt, motyw, motywacja, pobudka, powód, przesłanka, racja, uzasadnienie

Przykład:

We wniosku o podwyżkę najważniejsze są rzeczowe argumenty. Musisz pokazać pracodawcy, że masz dobry powód, aby o nią prosić.

Komentarze