Aspekt synonim

1. Jako punkt widzenia

optyka, orientacja, perspektywa, punkt widzenia, spojrzenie, stanowisko, strona sprawy, ujęcie, widzenie, wymiar, wzgląd, kontekst, sposób widzenia 

Przykład:

Aktywiści prozwierzęcy oceniają myślistwo w aspekcie etycznym i z tego punktu widzenia uważają je za niedopuszczalne. 

 

2. Jako cecha

atrybut, cecha, część, element, postać, rola, sens, strona, właściwość, wymiar, wymowa, przymiot, specyfika, szczególność, własność

Przykład:

Autorka w swojej książce kucharskiej przedstawia nie tylko przepisy, ale także kulturowy aspekt jedzenia. Dzięki temu codzienne posiłki i związane z nimi rytuały zyskują dodatkowy sens

Komentarze