Aureola synonim

1. jako świetlisty krąg nad głową świętego

nimb, gloria, pierścień, obręcz, otok

Przykład:

Męczennik z aureolą znajdował się na pierwszym planie obrazu. Wzrok przyciągał złocisty pierścień wokół jego głowy.

 

2. jako określenie szacunku i uznania

świetność, cześć, urok, szacunek, blask, nimb, gloria, splendor, uznanie, chluba, sława 

Przykład:

Swojego bohatera otoczył aureolą zwycięstwa i chwały. Tym samym ta książka stała się rodzajem pomnika i uznania.

Komentarze