Autor synonim

1. Jako twórca utworu literackiego

dramaturg, eseista, liryk, poeta, pisarz, twórca, wieszcz

Przykład:

Autorowi, jako twórcy dzieła, przysługują pewne prawa.

Antonim: czytelnik

 

2. Jako inicjator jakiegoś przedsięwzięcia

animator, architekt, duch, inicjator, kreator, ojciec, pomysłodawca, projektodawca, promotor, realizator, wnioskodawca, wynalazca, założyciel

Przykład:

Jan Nowak jest autorem wielu publikacji z zakresu chorób wieku dziecięcego oraz inicjatorem licznych akcji charytatywnych.

Antonim: wykonawca

Komentarze