Autorytet synonim

1. Jako osoba lub instytucja, która cieszy się autorytetem

alfa i omega, arbiter, augur, ekspert, opiniotwórca, wyrocznia, wzór, znawca

Przykład:

Pani Główka jest dla mnie prawdziwym autorytetem. Myślę, że śmiało można nazwać ją ekspertem w dziedzinie biologii. Gdyby nie zachęcała mnie do nauki, nigdy nie zdawałbym na medycynę.

Antonim: adept, uczeń

 

2. Jako uznanie, jakim jest obdarzana dana osoba

mir, poszanowanie, powaga, poważanie, posłuch, prestiż, szacunek, znaczenie

Przykład:

Wśród młodych ludzi dyrektor szkoły cieszył się wielkim autorytetem, jednak po ostatnim incydencie stracił poważanie.

Antonim: brak posłuchu, lekceważenie

Komentarze