Bowiem synonim

albowiem, bo, boć, dlatego iż, dlatego że, gdyż, jako że, ponieważ, ze względu na fakt, że

Przykład:

Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga twierdz warownych. (2 Kor 10, 3-4)

Komentarze