Cel synonim

1. jako dążenie

ambicja, aspiracje, dążenie, fantazja, gwiazda przewodnia, idea, ideał, intencja, kierunek, koniec, kres, marzenie, miejsce przeznaczenia, misja, mrzonka, ochota, osiągnięcie, plan, posłannictwo (podn.), potrzeba, pożądanie, priorytet, przeznaczenie, punkt docelowy, sens, sensowność, strategia, tęsknota, wzorzec, wzór, zadanie, zakusy, założenie, zamiar, zamierzenie, zamysł, zastosowanie, zastosowanie

Przykład

Ale gdy za wszelką cenę chce się osiągnąć ten cel, jest się egoistą, rani się innych. W każdym razie tak się myśli. Dlatego, że inni muszą pogodzić się z tym, że ty nie jesteś taka, jaką oni chcieliby ciebie mieć. O to chodzi. Mam marzenie, mam wiele marzeń. I będę wystarczająco stuknięta, żeby je zrealizować. (Elisabeth Zöller – Dziennik bulimiczki)

Antonim: bezsens

2. jako przedmiot

obiekt, przedmiot, punkt

Przykład

To jest cel naszej wędrówki - ten punkt na mapie.

Antonim: początek

Komentarze