Charakterystyka synonim

portret, rys, sylwetka, profil, sportretowanie, ukazanie, przedstawienie, zilustrowanie, zobrazowanie, deskrypcja, opis

Przykłady:

Poprawnie skonstruowana charakterystyka postaci przedstawia pełną sylwetkę bohatera, to znaczy opis jego cech charakteru, usposobienia i wyglądu. 

Komentarze