Co najmniej synonim

najmniej, przynajmniej

Przykład:

Było ich tam co najmniej kilkunastu. Nie widziałem wszystkich, ale naliczyłem najmniej trzynastu.

Komentarze