Część synonim

1. Jako element całości

fragment, element, kawałek, drobina, ułamek, urywek, składnik, szczątek, cząstka, część składowa, człon, detal, komponent, ogniwo, pierwiastek, wycinek, transza, resztka, reszta, wyimek, odłamek, warstwa, podzespół, trybik, moduł, porcja   

Przykład:

Standardowa kostka Rubika składa się z sześciu ścian podzielonych na dziewięć, różnokolorowych części. Z czasem powstały jej bardziej rozbudowane wersje, wzbogacone o kolejne elementy.   

Antonim: całość, komplet

 

2. Jako stopień zaawansowania

etap, stadium, faza, moment, odcinek, szczebel, tura, stopień, stopień zaawansowania, poziom, runda

Przykład:

Najważniejsza część projektu została ukończona. Przechodzimy do fazy końcowej realizacji. 

Antonim: całość

 

3. Jako część utworu literackiego

tom, rozdział, fragment, cytat, księga, paragraf, akapit, scena, akt, ustęp, werset, strofa, zwrotka, partia, urywek, wyimek

Przykład:

Na spotkaniu autorskim pisarz odpowie na pytania widzów oraz przeczyta część swojej najnowszej książki. Będzie to wyimek z ostatniego rozdziału

Antonim: dzieło, utwór, kompilacja

 

4. Jako część wynagrodzenia

rata, zadatek, zaliczka, procent

Przykład:

Rozpoczynam pracę dopiero po otrzymaniu części ustalonego wcześniej wynagrodzenia. Zaliczkę należy wpłacić przelewem na konto bankowe. 

Antonim: całość wynagrodzenia, pensji

Komentarze