Człowiek synonim

1. Jako istota żywa

osoba, indywiduum, indywidualność, jednostka, osobowość, postać, persona, figura, osobnik, przedstawiciel, istota ludzka, istota żywa, istota rozumna, obywatel, podmiot, typ, byt, homo sapiens, istnienie ludzkie, człek, ziemianin, dorosły

Przykład: 

Zgodnie z teorią Darwina człowiek powstał w wyniku ewolucji. Natomiast według chrześcijaństwa istota ludzka jest tworem Boga. 

Antonim: przedmiot, obiekt

 

2. Jak pracownik (pot.) 

podwładny, robotnik, pomocnik, pracownik, siła robocza, zatrudniony, ręce do pracy, pracobiorca  

Przykład: 

Myślę o zatrudnieniu człowieka do pomocy przy zbiorze truskawek. Przydadzą nam się dodatkowe ręce do pracy. 

Antonim: pracodawca

Komentarze