Definiować synonim

formułować, objaśniać, określać, precyzować, wyjaśniać

Przykład:

Autor definiuje, czym jest rodzina. Określa również jej cechy i rolę w społeczeństwie.

Komentarze