Determinacja synonim

zdecydowanie, niezłomność, stanowczość, desperacja, nieustępliwość, zawziętość, kategoryczność, wytrwałość

Przykład:

Na boisku walczył z determinacją. Ale w życiu brakowało mu stanowczości.

Antonim: wahanie, niezdecydowanie, chwiejność, niepewność

Komentarze