Dodatkowy synonim

1. Jako dodany do czegoś

dodany, dołączony, uzupełniający, dopełniający, suplementarny, bonusowy, ekstra, pomocniczy, wspomagający

Przykład:

Kiedy szef zleca mi dodatkowe zadania, zawsze staram się wywalczyć za nie ekstra pieniądze. 

Antonim: główny, zasadniczy

 

2. Jako nadobowiązkowy

nadobowiązkowy, nieobowiązkowy, fakultatywny, opcjonalny, nadprogramowy, pozaplanowy, ponadwymiarowy, nadliczbowy, pozaszkolny, pozalekcyjny, nadwyżkowy, niekonieczny, rezerwowy, zapasowy

Przykład:

Jestem przekonana, że tylko dzięki nadprogramowym lekcjom angielskiego dziecko jest w stanie szybko i skutecznie nauczyć się języka. Z tego powodu zapisałam córkę na dodatkowe zajęcia.  

Antonim: obowiązkowy

Komentarze