Dotyczy synonim

nawiązuje do, odnosi się do, wiąże się z, ma związek z, łączy się z, tyczy się, obejmuje

Przykład:

Moja praca dyplomowa dotyczy najważniejszych motywów w twórczości Czesława Miłosza. Odnosi się także do osobistych doświadczeń poety. 

Antonim: nie dotyczy, nie ma związku

Komentarze