Dynamiczny synonim

1. jako określenie osoby pełnej energii

energiczny, czynny, aktywny, żywy, żywotny, żywiołowy, przebojowy, obrotny, prężny, operatywny

Przykład:

Był dynamicznym osiemdziesięciolatkiem. Próżno szukać drugiego tak żywiołowego emeryta. 

Antonim: apatyczny, powolny, bierny

 

2. w znaczeniu „zmienny, w ruchu, intensywny”

aktywny, szybki, prężny, zmienny, ruchliwy, intensywny

Przykład:

Dynamiczny rozwój firmy zaskoczył nas wszystkich. Nikt nie sądził, że będzie aż tak intensywny.

Antonim: statyczny

Komentarze