Działalność synonim

1. Jako zespół działań

aktywność, zabiegi, czynności, poczynania, działania, zajęcie, praca, robota, przedsięwzięcie, starania

Przykład:

Działalność naszej fundacji polega na zawodowym aktywizowaniu kobiet. Podejmujemy starania mające ułatwić kobietom powrót na rynek pracy. 

Antonim: bezczynność, bierność, pasywność

 

2. Jako funkcjonowanie, oddziaływanie

oddziaływanie, wpływ, aktywność, znaczenie, działanie, funkcjonowanie

Przykład:

Najwyraźniejszą konsekwencją działalności wulkanicznej jest tworzenie się gór wulkanicznych. To jednak niejedyny efekt tego procesu. Badania wykazały również oddziaływanie wulkanizmu na temperaturę wód podziemnych. 

Komentarze