Działanie synonim

1. Jako działanie

postępowanie, zachowanie, posunięcie, występek, postępek, poczynanie, wyczyn, czynność, funkcjonowanie, pracowanie, praca, robienie, wykonywanie, starania, zabiegi, ruch, manewr, akt, gest, krok, zagrywka, zagranie, czyn

Przykład: 

Organizacja ekologiczna otrzymała nagrodę za aktywne działanie na rzecz ochrony środowiska. Dzięki jej staraniom udało się zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat ekologii.  

Antonim: bezczynność

 

2. Jako szybka reakcja

odpowiedź, odruch, szybka reakcja, odzew, poryw

Przykład: 

Rząd podjął natychmiastowe działanie w obliczu klęski żywiołowej. Dzięki jego szybkiej reakcji udało się zmniejszyć skutki powodzi. 

Antonim: odrętwienie, blokada, bezwładność

 

3. Jako akcja zorganizowana

akcja, kampania, przedsięwzięcie, projekt, operacja, program, batalia

Przykład:

Pracownicy zagrożonego likwidacją schroniska podjęli działanie w celu utrzymania placówki. Zorganizowali ogólnopolską akcję zbiórki pieniędzy i karmy dla zwierząt. Dzięki temu przedsięwzięciu schronisko nie zostało zamknięte. 

Antonim: bierność

 

4. Jako wpływ

wpływanie, wpływ, oddziaływanie, interakcja, indoktrynacja

Przykład: 

Medytacja wykazuje pozytywne działanie na nasz układ nerwowy. Praktykowana regularnie wywiera duży wpływ na to, jak reagujemy w stresujących sytuacjach. 

Antonim: nieangażowanie się, nieingerowanie

 

5. W odniesieniu do matematyki

rachunek, rachowanie, liczenie, obliczenie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie

Przykład:

Wykonaj działanie matematyczne. Zapisz wynik obliczenia

Komentarze