Dziedzina synonim

obszar, zakres, dyscyplina, specjalizacja, specjalność, branża, domena, gałąź, działka, pole, sfera, sektor, teren, niwa, płaszczyzna, przedmiot, zagadnienie, problematyka

Przykład:

Jedną z ważnych dziedzin gospodarki jest branża motoryzacyjna. 

Komentarze