Dzieło synonim

1. Jako utwór artystyczny lub naukowy

bestseller, książka, publikacja, malowidło, obraz, film, opus magnum, utwór, twórczość, dysertacja, monografia, rozprawa

Przykład:

W marcu ukaże się kolejne dzieło noblisty. Czy książka będzie święciła sukcesy podobnie jak pozostałe utwory pisarza?   

 

2. Jako działanie

praca, robota, działanie, czynność, czyn, działalność 

Przykład:

- Do dzieła! - zawołał, biorąc się ochoczo do pracy. 

Antonim: myślenie, rozważanie

 

3. Jako efekt działania

owoc, plon, płód, efekt, rezultat, dorobek, wynik, wytwór, produkt 

Przykład:

Firma to dzieło mojego życia, owoc wielu lat starań i zaangażowania. 

Antonim: przyczyna, bodziec

Komentarze