Element synonim

1.
część
kawałek
detal
cząstka
segment
fragment
ogniwo
człon
składnik
szczegół
pierwiastek
faktor
podzespół
odcinek
moduł
komponent
domieszka
część składowa

2.
półświatek (przen.)
światek
subkultura
podkultura
środowisko
towarzystwo
kręgi
patologia
wykolejeńcy
margines (społeczny)
męty (społeczne)

4.
aspekt
atrybut
cecha
perspektywa
postać
przejaw
punkt widzenia
ujęcie
zakres
wymiar
zasięg

Komentarze