Element synonim

1. jako część
część, kawałek, detal, cząstka, segment, fragment, ogniwo, człon, składnik, szczegół, pierwiastek, faktor, podzespół, odcinek, moduł, komponent, domieszka, część składowa

2. jako niska grupa społeczna
półświatek (przen.), światek, subkultura, podkultura, środowisko, towarzystwo, kręgi, patologia, wykolejeńcy, margines (społeczny), męty (społeczne)

3.
aspekt, atrybut, cecha, perspektywa, postać, przejaw, punkt widzenia, ujęcie, zakres, wymiar, zasięg

Komentarze