Eskalacja synonim

narastanie, spotęgowanie, nasilenie, intensyfikacja, natężenie, zwielokrotnienie, przyrost, wzrost, wzmożenie, akceleracja, pogłębienie, podwyższenie, przybór, zwiększenie, zwyżka, zaostrzenie

Przykład:

Od kilku dni obserwujemy eskalację protestu i nasilenie nastrojów antyrządowych. 

Antonim: osłabienie, spadek

Komentarze