Etiologia synonim

geneza, przyczyna, powód źródło, istota, rodowód, praprzyczyna, podłoże, czynnik

Przykład:

Nie jest jasna etiologia tej choroby, być może schorzenie ma podłoże genetyczne.

Komentarze