Expressis verbis synonim

bez niedomówień, dobitnie, jasno, wyraźnie

Przykład:

Trybunał wprowadził tę nieuregulowaną expressis verbis przesłankę. Ponadto wyraźnie zaznaczył, że wcześniejsze uchwały są prawnie niewiążące.

Antonim: aluzyjnie

Komentarze