Fakt synonim

zdarzenie, wydarzenie, wypadek, epizod, incydent, zajście, historia, przypadek, traf, stan rzeczy, sytuacja, zjawisko, sprawa, czyn, objaw, przygoda, rzecz, kazus

Przykład:

Ta forma pozwala zwrócić uwagę na sam fakt, zdarzenie, dzianie się, bez dopowiadania - kto, kiedy, dlaczego. (Krzysztof Biedrzycki, Poezja i pamięć…, 2008)

Komentarze