Funkcja synonim

1. Jako zadanie do wykonania

rola, czynność, zadanie

Przykład:

Podstawową funkcją Sekretariatu Generalnego Rady UE jest pomoc Radzie Europejskiej. Do zadań tej jednostki należy m.in. przygotowanie protokołu z każdego posiedzenia Rady. 

 

2. Jako stanowisko

stanowisko, urząd, posada, obowiązki, stołek, godność, fotel, praca

Przykład:

Bolesław Bierut w latach 1947-1952 pełnił funkcję Prezydenta RP. Później objął fotel Prezesa Rady Ministrów. 

 

3. Jako pojęcie matematyczne

przyporządkowanie, odwzorowanie, zależność

Przykład:

Funkcja f: X --> Y to przyporządkowanie, które elementom ze zbioru X przyporządkowuje jeden element ze zbioru Y.

Komentarze