Geneza synonim

pochodzenie, źródło, rodowód, kolebka, proweniencja, okoliczności, początek, przyczyna

Przykład:

Genezą reformacji była niezgoda wobec rozpusty i materializmu w Kościele. Ruch ten miał zatem przyczyny moralne, ale nie tylko. Historycy dopatrują się jego źródeł także w sytuacji politycznej i społecznej. 

Antonim: skutek, rezultat

Komentarze