Globalny synonim

1. Jako ogólny

całościowy, całkowity, holistyczny, kompletny, ogólny, uogólniony, systemowy, generalny, wszechobejmujący, wszechogarniający, zbiorczy, wszechstronny, ogólnodostępny, powszechny, zbiorowy, absolutny, pełny, totalny, zupełny

Przykład:

Samoocena globalna, czyli poczucie własnej wartości, jest ogólną oceną własnej osoby.    

Antonim: cząstkowy

 

2. Jako obejmujący cały świat

ogólnoświatowy, światowy, międzynarodowy, na skalę światową, ponadnarodowy, ponadpaństwowy, interkontynentalny, międzykontynentalny, ponadgraniczny

Przykład:

Zmiany klimatyczne mają charakter globalny. Tylko ogólnoświatowe działania mogą zatem zapobiec pogłębianiu się kryzysu. 

Antonim: lokalny, regionalny, państwowy

Komentarze