Główny synonim

najistotniejszy, najważniejszy, przewodni, generalny, podstawowy, pryncypialny, prymarny, konstytutywny, bazowy, centralny, naczelny, nadrzędny, kluczowy, węzłowy, decydujący, rozstrzygający, koronny, zasadniczy, fundamentalny, kardynalny, wiodący, dominujący, przeważający

Przykład:

Lęk jest głównym objawem zespołu stresu pourazowego. Stanowi też najważniejszy symptom zespołu paniki. 

Antonim: marginalny, poboczny 

Komentarze