Gwara synonim

dialekt, narzecze, żargon, socjolekt, slang, argot

Przykład:

Piszę pracę magisterską na temat gwary przestępczej. Szczególnie interesujący wydaje mi się jednak żargon więzienny.

Komentarze