Heretyk synonim

1. jako określenie osoby, której poglądy są sprzeczne z dogmatami wyznawanej religii

innowierca, różnowierca, apostata, poganin, schizmatyk, odstępca, kacerz

Przykład:

Uważano go za heretyka, ale on nie czuł się innowiercą.

 

2. jako określenie osoby, której poglądy są sprzeczne z powszechną opinią

buntownik, kontestator, oponent, burzyciel, rewolucjonista

Przykład:

W partii grał rolę politycznego heretyka, natomiast w życiu codziennym daleko mu było do buntownika.

Komentarze