Identyfikacja synonim

badanie, oględziny, poznanie, rozpoznanie, ustalenie, ustalenie tożsamości

Przykład:

Trwa identyfikacja sprawcy na podstawie śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia, które zostały zabezpieczone w toku oględzin.

Komentarze