Ignorancja synonim

analfabetyzm, barbarzyństwo, brak wiedzy, ciemnota (pot.), niekompetencja, nieuctwo, niewiedza, nieznajomość, ograniczoność, prostactwo (pot.), prymitywizm, wstecznictwo, zacofanie

Przykład:

Zarzucano mu kompletną ignorancję. Ci, co tak twierdzili, mieli rację, ponieważ minister wiele razy skompromitował się nieznajomością historii.

Antonim: erudycja, oczytanie

Komentarze