Implementacja synonim

wdrożenie, przystosowanie, adaptacja, zastosowanie, zaprogramowanie, wprowadzenie w życie, realizacja

Przykład:

Implementacja algorytmu zakończyła się niepowodzeniem. Kolejną próbę jego wdrożenia podejmiemy po znalezieniu i naprawieniu błędów. 

Antonim: nieprzystosowanie

Komentarze