Implikować synonim

1. W odniesieniu do konsekwencji

determinować, pociągać za sobą, powodować, przysparzać, rodzić, sprawiać, skutkować, warunkować, wymagać, wywoływać, wzbudzać

Przykład:

Najem może implikować problemy. Zdarza się, że najemcy zniszczyli mieszkanie, co skutkuje wykonaniem remontu.

 

2. W odniesieniu do przypisywania czegoś komuś

być przyczyną, dawać impuls, przyczyniać się

Przykład:

W pewnych przypadkach niski wkład implikuje wysoki zysk, co daje impuls do dalszego inwestowania.

Komentarze