Imputować synonim

insynuować, obarczać winą, obciążać, obwiniać, oskarżać, podejrzewać, pomawiać, posądzać, wmawiać

Proszę mi nie imputować! Oskarżają mnie Państwo o coś, czego nie zrobiłem.

Antonim: odrzucić

Komentarze