Inaczej synonim

1. W inny sposób

odmiennie, odrębnie, różnie

Przykład:

Oni myśleli inaczej, odmiennie oceniali sytuację w kraju.

Antonim: identycznie, tak samo

 

2. Jako przeciwieństwo

w przeciwnym razie, w przeciwnym wypadku

Przykład:

Musisz zacząć zachowywać się inaczej, w przeciwnym razie nigdy nie pogodzisz się z siostrą.

Komentarze