Informacja synonim

anons, biuletyn, ciekawostka, cynk (posp.), dane, deklaracja, doniesienie, dyrektywa, fakt, instrukcja, komunikat, memo, nauka, notka, nowina, obwieszczenie, ogłoszenie, okólnik, oświadczenie, oznajmienie, pierwsza jaskółka (fraz.), powiadomienie, przekaz, relacja, teoria, teza, twierdzenie, wiadomość, wiedza, wieść, wskazówka, wydarzenie, wypowiedź, wzmianka, zapis, zapowiedź, zawiadomienie

Antonim: przemilczenie, brak wiadomości

Komentarze