Inne synonim

1. Jako nie te, o których była mowa

pozostałe, drugie, dalsze, nie te, następne, kolejne

Przykład:

Poproszę o inne pomysły. Tylko niech te następne będą ciekawsze od poprzednich. 

Antonim: te

 

2. Jako różne

różne, nie te same, rozbieżne, niezgodne, zróżnicowane, niejednolite, niejednakowe, nieidentyczne, nietożsame  

Przykład:

Mają różne poglądy, popierają innych polityków, ale jedno ich łączy: wszyscy biorą udział w wyborach. 

Antonim: identyczne, takie same

 

3. Jako odmienione

odmienione, zmienione, nowe, niepodobne, nie do poznania, przeobrażone 

Przykład:

Były jakieś inne, odmienione. Czułam się tak, jakbym rozmawiała z obcymi osobami. 

Antonim: niezmienione, takie same

Komentarze