Instytucja synonim

jednostka, organ, ośrodek, placówka, urząd

Przykład:

Instytucjami społecznymi są m.in. różnego rodzaju ośrodki wsparcia.

Komentarze