Interakcja synonim

oddziaływanie, wpływ, interaktywność

Przykład:

Międzyludzkie interakcje są niekiedy bardzo złożone i zaskakujące. Trudno bowiem dokładnie przewidzieć wzajemne oddziaływanie ludzi na siebie. 

Komentarze