Interpretacja synonim

1. Jako wyjaśnienie sensu, znaczenia

wyjaśnienie, objaśnienie, egzegeza, omówienie, eksplikacja, wykładnia, wytłumaczenie, komentarz, analiza

Przykład:

Interpretacja przepisów prawnych może przynieść w jednym przypadku zgoła odmienne wnioski. Wszystko zależy od rodzaju zastosowanej wykładni. 

 

2. Jako sposób odtworzenia roli

kreacja, wcielenie, odtworzenie, zagranie, wykonanie, odegranie, oddanie, realizacja, przedstawienie

Przykład:

Aktorstwo jest sztuką interpretacji. Kreacja bohatera zależy zatem od spojrzenia aktora na postać, w którą się wciela. 

Komentarze