Istotny synonim

1. Jako znaczący

ważny, znaczący, znamienny, główny, podstawowy, bazowy, pryncypialny, nadrzędny, kluczowy, węzłowy, decydujący, rozstrzygający, koronny, zasadniczy, fundamentalny, ważki, doniosły, kardynalny, przełomowy, zwrotny, priorytetowy, dziejowy, dziejotwórczy, epokowy, historyczny, wiekopomny, rewolucyjny, eksponowany, niebłahy, niebagatelny, poczesny

Przykład:

Wysiłek fizyczny obniża ryzyko depresji i łagodzi jej objawy. W przypadku tej dolegliwości rodzaj aktywności nie jest istotny. Ważna jest natomiast systematyczność.  

Antonim: marginalny, błahy, nieistotny

 

2. Jako duży, znaczny

pokaźny, wydatny, znaczny, duży, wielki, spory, niemały, ogromny

Przykład:

Mam nadzieję, że moja decyzja nie sprawi mu istotnego zawodu i nie przysporzy znacznego cierpienia. 

Antonim: niewielki

 

3. Jako rzeczywisty

faktyczny, oparty na faktach, autentyczny, prawdziwy, zgodny z prawdą, rzeczywisty, realny, niewątpliwy, niepodważalny, niezaprzeczalny

Przykład:

W badaniach socjologicznych istotny statystycznie wynik uznaje się za relatywnie prawdziwy. 

Antonim: nieprawdziwy, fałszywy

Komentarze