Kategoria synonim

1. Jako rodzaj

klasa, sort, pokrój, seria, typ, rodzaj, genre, gatunek, odmiana, wersja, wariant, rząd, ranga, szczebel, stopień, poziom, format, kasta, klan, sfera, stan, warstwa, krąg, grupa, zbiór, grono

Przykład:

Wyróżnia się kilka kategorii prawa jazdy. Każda z nich uprawnia do prowadzenia innego typu pojazdu.  

 

2. Jako pojęcie

pojęcie, idea, myśl, termin

Przykład:

Jednym z przedmiotów zainteresowania nauk o zarządzaniu jest kategoria rozwoju organizacji. W tym kontekście pojęcie “rozwój” należy rozumieć jako postęp, ewolucję, wzrost.   

Komentarze