Każdy synonim

1. Odnośnie do ogółu

wszelki, wszelaki, wszystek, wszyscy, ogół, bez wyjątku, kto żyw

Przykład: 

W naszej loterii każdy wygrywa. Wszyscy, którzy wezmą udział w losowaniu, otrzymają nagrody rzeczowe. 

Antonim: żaden, niektóry

 

2. W kontekście dowolności wyboru

dowolny, dowolnie wybrany, jakikolwiek, którykolwiek, ktokolwiek, cokolwiek, obojętnie jaki 

Przykład: 

Mam tak mało wymagającą pracę, że właściwie każdy mógłby zająć moje miejsce. Jestem pewna, że ktokolwiek zostałby zatrudniony, świetnie by sobie poradził na tym stanowisku. 

Antonim: konkretny, określony

Komentarze