Kolejny synonim

następny, enty, późniejszy, przyszły, dalszy, nadchodzący, zbliżający się, nadciągający, spodziewany, powtórny, ponowny, jeszcze jeden, nowy

Przykład: 

Jeszcze nie ukazała się moja kolejna książka, a ja już zacząłem pisać następną

Antonim: poprzedni

Komentarze